FeeCa Procare 20L

59.00

FeeCa Procare is een huidvriendelijk en sterk reinigend middel, speciaal
ontwikkeld voor de FeeCa en overige voetbaden. Het bevat geen formaline, antibiotica of zuren.
Daarnaast hecht FeeCa Procare erg goed aan de hoeven.

 

FeeCa Procare zorgt er d.m.v. glutaaraldehyde en quaternaire

ammoniumcomplex voor dat bacteriën geen kans krijgen

om infecties te veroorzaken.

Artikelnummer: 1008231 Categorie:

Beschrijving

FeeCa Procare 20L is een huidvriendelijk en sterk reinigend middel, speciaalontwikkeld voor de FeeCa. Het bevat geen formaline, antibiotica of zuren.

 

Gevarenaanduidingen:

  • Schadelijk bij inslikken.
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden
    veroorzaken.
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

 

Meerdere behandelvloeistoffen!

Extra informatie

Gewicht 20 kg